Iniciativa Naša Morava - www.nasamorava.eu - Pro tu Našu Moravu vytrváme až do konca!

http://facebook.com/nasa.morava * http://twitter.com/nasamorava * http://gplus.to/nasamorava * nasamorava@gmail.com

nasamorava@gmail.com

Věděli jste, že…
…při česko-slovenském vyjednávání v roce 1992 nebyla početná delegace Moravanů na jednání vpuštěna?

Všechna zmiňovaná tvrzení jsou podložena zdroji.

„…moravská otázka je a bude opět zkušebním kamenem české politiky. Je proto žádoucí, aby byl Moravě zachován její specifický ráz a aby se jí dostalo rozsáhlé autonomie, nejen politické, ale i kulturní.“
T. G. Masaryk

Úvod

Země, která je i není – to je naša Morava. Na mapách byste ji hledali marně, ale přesto je to naša vlast, náš domov. Zeptejte se sami sebe – kolik toho o Moravě víte? Znáte její historii? Víte, kde jsou její hranice? Pokud máte nějaké pochyby nebo jste zvědaví, čtěte dále.

Tyto stránky vznikly, aby upozornily na problém, o kterém se nemluví. Nežijeme v české kotlině, i když je nám to pořád a dokola opakováno. Nejsme všichni Češi, jsme Moravané. Nechceme, aby naše země nadobro zmizela, nechceme aby byla rozsekána na bezvýznamné kraje. Nechceme, aby byla Morava dále okrádána.

Vracíme se k Masarykovu odkazu – sám Masaryk byl z Moravy a vždy mu na ní velmi záleželo. Dnešní republika, která se k Masarykovi tak ráda hlásí, sama pošlapává jeho myšlenky. Připojte se k našemu úsilí za nápravu věcí. Z povídky možná lépe pochopíte, jak to celé myslíme…


Naša Morava (Our Moravia) © 2009, www.nasamorava.eu; nasamorava@gmail.com – Účelem stránek je zviditelnění Moravy a popularizování možnosti přihlásit se k moravské národnosti. Jejich cílem není usilovat o rozštěpení ČR. Mějte prosím na paměti, že Češi, Moravané a Slováci k sobě mají tak blízko jako málokteré národy na světě. Není dobré na základě drobných rozdílů měnit přístup k jiným lidem, ale je dobré, když se člověk k těm rozdílům, které považuje za své, hrdě hlásí. Neodpovídáme za obsah shoutboardu, který je volně přístupný. Snažíme se jej však moderovat a udržovat v mezích slušnosti.